Kvæfjordkakas venner:


Målsetting: Kvæfjordkakas Venner skal arbeide spesielt for kulturbasert næringsutvikling med utgangspunkt i natur og kulturlandskap, jordbruk, havbruk og matkultur, historie og bærekraftig byggeskikk. Målet er å bidra naturlige fortrinn.


Kvæfjordkakas Venner skal være et ikke-kommersielt bygdeforum for kommunikasjon og  idéutvikling. Kvæfjordkakas venner er en upolitisk interesseorganisasjon uten tilknytning til andre organisasjoner, lag, foreninger eller andre grupperinger.  

Oppskrift      Recipe        Rezept      Ricetta
Kontaktinfo:
Navn:
Synnøve Solsem Olsen 
Postadresse:
Lamhagan, 9475 Borkenes
Telefon: priv: 77092510  mob: 97140910  
E-post: sysool@online.no
Kvæfjordkakas høye
beskytter....

Din kommentar...